Garantiramo da će naši proizvodi pravilno funkcionirati pravilnom upotrebom u jamstvenom roku.

Servis uz jamstvo moguć je samo uz uredno ispunjeni jamstveni list i račun o kupnji. Kupac mora dostaviti reklamirani proizvod sa kratkim opisom kvara, upakiran u originalnu ambalažu sa svim popratnim priborom i dokumentacijom (kablovi, adapteri, daljinski, nastavci i slično) koji su potrebni za ispravan rad uređaja, a koji su došli zajedno sa uređajem kada je kupljen. Obavezujemo se da ćemo u jamstvenom roku, o vlastitom trošku otkloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji bi nastali pravilnom uporabom proizvoda u vremenu za koje se daje jamstvo.

Jamstvo počinje teći danom kupovine proizvoda, što se dokazuje potvrđenim jamstvenim listom (ime i sjedište subjekta koja je prodala proizvod, pečat, datum prodaje i potpis prodavača) i računom. U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis.

Nismo obvezatni otklanjati kvarove nastale nepropisnom uporabom ili instalacijom, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova, kvarove nastale zbog neprimjerene  radne okoline nepodesne za rad uređaja, zbog rada pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije, kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (grmljavina, požar, poplava, potres,..), mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl. Jamstvo ne uključuje programsku opremu koja dolazi u kompletu sa proizvodom podatke na računalu ili drugom uređaju koji služi za pohranu podataka, kompatibilnost među komponentama, osim ako za njih nije dana pismena suglasnost o kompatibilnosti, baterije ili kvarove nastale curenjem baterija.

Jamstvo prestaje u slučaju dogradnje, pregradnje ili  prespajanja, ako je proizvod ugrađen, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba, ako je korišten za namjenu za koju nije predviđen, ako je vidljiv trag pokušaja uklanjanja jamstvenih naljepnica sa proizvoda ili su iste uklonjene, ako je proizvod došao u servis oštećen zbog neprimjerenog pakiranja. Kupac može zatražiti da se takav proizvod šalje na servis, uz prethodni pisani pristanak kupca da će podmiriti sve troškove provjera ispravnosti, dostave i samog popravka.

Svi reklamirani proizvodi se prvo testiraju, isti se popravlja u razumnom roku. Razumni rok ovisi o prirodi robe i složenosti popravka, o prirodi i težini nedostataka, o naporu potrebnom za zamjenu ili popravak (roku dobave proizvoda ili rezervnih dijelova od proizvođača). Imamo pravo više puta popravljati proizvod  prije zamjene novim. U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u razumnom roku od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, obvezujemo se da ćemo isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca.

Troškovi prijevoza  reklamiranog proizvoda u jamstvenom roku do prodavatelja su na teret kupca, a troškovi prijevoza od prodavatelja do servisa  su na trošak prodavatelja.

Za tzv. lažne reklamacije – ispravni proizvodi reklamirani kao neispravni, naplatiti će se provjera ispravnosti 1 radni sat servisa.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.