INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

M+S d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Siverićka 10

10 000 Zagreb

Hrvatska

OIB: 09674238936

PDV ID: HR09674238936

MBS: 080018707, Trgovački sud u Zagrebu,
Temeljni kapital: 70.800,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktor: Snježana Martinec Rostohar
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: 9124840081100265734

SWIFT: RZBHHR2XXXX

 

UVJETI KORIŠTENJA

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Internetska stranica www.ms-zagreb.hr je u vlasništvu trgovačkog društva M+S d.o.o. (dalje u tekstu: M+S). M+S  omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.ms-zagreb.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem www.ms-zagreb.hr  smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Potrošač, u svojstvu Kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom M+S d.o.o., Zagreb  u svojstvu Prodavatelja.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.ms-zagreb.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.ms-zagreb.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Nositelj svih prava na internet stranici www.ms-zagreb.hr je trgovačko društvo M+S d.o.o.  Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja web stranice Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. U slučaju postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.

Pravne osobe kao Kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao Kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Odgovornost za materijalne nedostatke“, „Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača“ i „Jednostrani raskid ugovora“. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima Kupac u svojstvu potrošača.

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s M+S.d.o.o., a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost. Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je  M+S ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

M+S pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

M+S pridržava pravo ukidanja, te promjene ponude sadržaja, kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio www.ms-zagreb.hr , u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

M+S nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja može nastati upotrebom ove Internet stranice ili je vezana za korištenje. Korištenjem sadržaja www.ms-zagreb.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

Sav sadržaj koji se prikazuje ili se nalazi na www.ms-zagreb.hr, ne smije se kopirati, reproducirati i distribuirati bez prethodnog odobrenja M+S-a. U slučaju nastanka štete za M+S d.o.o. pridržavamo pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja je štetu počinila.

Korištenje www.ms-zagreb.hr  odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a M+S ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Prodavatelj upućuje Korisnike da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.

Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.

Internet stranice www.ms-zagreb.hr  mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema uvjetima kupnje koji su niže navedeni.

 

UVJETI PRODAJE I OPĆI POJMOVI

Uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.

– Prodavatelj je trgovačko društvo M+S d.o.o.

– Istaknute cijene su maloprodajne s PDV-om.

– Valuta plaćanja je euro (EUR).

–  www.ms-zagreb.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja

– Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.ms-zagreb.hr.

– Proizvodi –proizvodi koji su istaknuti na www.ms-zagreb.hr, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

– Kupac je posjetitelj internet trgovine www.ms-zagreb.hr  koji izvrši registraciju svojih podataka, odabere barem jedan proizvod, stavi ga u košaricu, popuni obrazac za narudžbu, te ga pošalje Prodavatelju.

– Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

– Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja web stranicu  www.ms-zagreb.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

 

Korisnici www.ms-zagreb.hr dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Prodavatelj. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu.

Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trenutku kada Prodavatelj potvrdi raspoloživost i cijenu robe i ovisno o načinu plaćanja autorizira plaćanje karticom, pošalje službenu obvezujuću ponudu za plaćanje virmanom ili pošalje Kupcu račun i obavijest o vremenu slanja pošiljke. Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke o obavljanju iste od strane sustava web trgovine, jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promijeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije. Tek službena obvezujuća ponuda ili izdavanje računa potvrđuje cijenu i raspoloživost robe.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.ms-zagreb.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.ms-zagreb.hr ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.ms-zagreb.hr internet stranice.

Radi načina izrade ove web stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka, Prodavatelj ne jamči za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. M+S zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom paragrafu. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, što ne predstavlja materijalni nedostatak proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 

SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI

Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.ms-zagreb.hr, pri čemu će Kupac unijeti podatke o e-mail adresi i adresi za dostavu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrazca, Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge ms-zagreb.hr, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji. Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Izričito je zabranjena uporaba tuđeg korisničkog računa. Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje ms-zagreb.hr za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, M+S zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga www.ms-zagreb.hr-a .

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Ukoliko korisnik koristi ms www.ms-zagreb.hr  kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (prijava na newsletter).

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.ms-zagreb.hr može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na zalihi i skladištu dobavljača.

Prodavatelj se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da nije u mogućnosti isporučiti bilo koji proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, kontaktirat će Kupca e-mailom ili telefonski radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda, otkazivanje naručenog proizvoda). Prodavatelj, osim navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.ms-zagreb.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni.

Odabir željenog proizvoda vrši se stavljanjem  u „košaricu“ tj. klikom na ikonu „Košarica“. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Prilikom potvrde narudžbe, potrebno je označiti polje „Pročitao/la sam i slažem se s uvjetima korištenja i odredbama web-stranice“, što uključuje obvezu plaćanja i preuzimanja robe.

 

Prihvaćanje narudžbe proizvoda ovisi o dostupnosti. U skladu s tim, zadržavamo pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi vam zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti. Ako ne želite naručiti zamjenski proizvod, vratit ćemo vam plaćeni iznos. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku.

CIJENA

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima, te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prije plaćanja, vidljiv je iznos koji će se naplatiti, ovisno o odabranom načinu plaćanja. Vidljive su cijene i u kunama. Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.

NAČINI PLAĆANJA

M+S  Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda izravno putem interneta:

Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke pouzećem ili osobnog preuzimanja u poslovnici

Opcija plaćanja gotovinom pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, prilikom preuzimanja paketa. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Navedenu pošiljku kupac je dužan podići sukladno dostavljenoj obavijesti.

Opcija plaćanja gotovinom osobnim preuzimanjem proizvoda u poslovnici uz obavezni prethodni dogovor o terminu preuzimanja u poslovnici. Molimo vas da provjerite je li roba spremna za preuzimanje telefonom ili e-mailom, dogovorite točan termin dolaska, a prilikom preuzimanja pokažete kopiju narudžbe koju ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu.

Virmansko plaćanje

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti podatke o banci sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan). Stanje narudžbe, možete provjeriti e-mailom info@ms-zagreb.hr

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

DOSTAVA

Dostava se vrši na području Republike Hrvatske i narudžbe primamo za adrese u Republici Hrvatskoj.

Robu šaljemo GLS-om. Po primitku narudžbe pakiramo robu i dajemo nalog GLS-u za dostavu. Kao primatelj dobiti ćete SMS ili e-mail sa nalogom za dostavu; broj paketa za praćenje, eventualni iznos pouzeća ako ste izabrali, mogućnost upravljanja isporukom paketa na GLS web aplikaciji.
Na dan dostave dolazi poruka: broj paketa, iznos pouzeća, očekivano vrijeme dostave sa trosatnim vremenskim intervalom i kontakt broj kurira.

Cijena dostave na području Republike Hrvatske biti će izražena u košarici prilikom narudžbe.

Napomena za proizvode prekomjernih dimenzija:

Ukoliko su u košarici proizvodi za koje nije moguća dostava i ostali proizvodi, nećete moći izabrati dostavu.

Želite li dostavu ostalih proizvoda, izbacite ga iz košarice, osvježite košaricu i izaberite dostavu.

Želite li proizvode prekomjernih dimenzija, narućite odvojeno i izaberite preuzimanje u trgovini.

Proizvode koje zbog prekomjernih dimenzija nije moguće poslati paketnom distribucijom možete preuzeti u Siverićkoj 10, Zagreb, uz prethodni dogovor dana i vremena za preuzimanje, e-mail-om info@ms-zagreb.hr ili telefonom  +385 1 3842 505.

Svi proizvodi su zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Preporučamo otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ako nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je potvrđuje da je primio neoštećen paket, odnosno smatra se da je Kupac pregledom pošiljke utvrdio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova. Nepreuzete pakete Prodavatelj čuva u maksimalnom trajanju do 7 dana od neuspjele dostave/obavijesti o preuzimanju, u kojem je moguće proizvod preuzeti po dogovoru. Nakon toga ugovor se smatra raskinutim i novac koji je plaćen za proizvod će biti vraćen.

U slučaju da kupljeni Proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenim rokovima, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen Proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod u orginalnoj ambalaži.

 

JAMSTVENI UVJETI I SERVIS

Garantiramo da će naši proizvodi pravilno funkcionirati pravilnom upotrebom u jamstvenom roku.

Servis uz jamstvo moguć je samo uz uredno ispunjeni jamstveni list i račun o kupnji. Kupac mora dostaviti reklamirani proizvod sa kratkim opisom kvara, upakiran u originalnu ambalažu sa svim popratnim priborom i dokumentacijom (kablovi, adapteri, daljinski, nastavci i slično) koji su potrebni za ispravan rad uređaja, a koji su došli zajedno sa uređajem kada je kupljen. Obavezujemo se da ćemo u jamstvenom roku, o vlastitom trošku otkloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji bi nastali pravilnom uporabom proizvoda u vremenu za koje se daje jamstvo.

Jamstvo počinje teći danom kupovine proizvoda, što se dokazuje potvrđenim jamstvenim listom (ime i sjedište subjekta koja je prodala proizvod, pečat, datum prodaje i potpis prodavača) i računom. U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis.

Nismo obvezatni otklanjati kvarove nastale nepropisnom uporabom ili instalacijom, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova, kvarove nastale zbog neprimjerene  radne okoline nepodesne za rad uređaja, zbog rada pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije, kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (grmljavina, požar, poplava, potres,..), mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl. Jamstvo ne uključuje programsku opremu koja dolazi u kompletu sa proizvodom podatke na računalu ili drugom uređaju koji služi za pohranu podataka, kompatibilnost među komponentama, osim ako za njih nije dana pismena suglasnost o kompatibilnosti. Jamstvo ne uključuje baterije ili kvarove nastale curenjem baterija.

Jamstvo prestaje u slučaju dogradnje, pregradnje ili  prespajanja, ako je proizvod ugrađen, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba, ako je korišten za namjenu za koju nije predviđen, ako je vidljiv trag pokušaja uklanjanja jamstvenih naljepnica sa proizvoda ili su iste uklonjene, ako je proizvod došao u servis oštećen zbog neprimjerenog pakiranja. Kupac može zatražiti da se takav proizvod šalje na servis, uz prethodni pisani pristanak kupca da će podmiriti sve troškove provjera ispravnosti, dostave i samog popravka.

Svi reklamirani proizvodi se prvo testiraju, isti se popravlja u razumnom roku. Razumni rok ovisi o prirodi robe i složenosti popravka, o prirodi i težini nedostataka, o naporu potrebnom za zamjenu ili popravak (roku dobave proizvoda ili rezervnih dijelova od proizvođača). Imamo pravo više puta popravljati proizvod  prije zamjene novim. U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u razumnom roku od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, obvezujemo se da ćemo isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca.

Troškovi prijevoza  reklamiranog proizvoda u jamstvenom roku do prodavatelja su na teret kupca, a troškovi prijevoza od prodavatelja do servisa  su na trošak prodavatelja.

Za tzv. lažne reklamacije – ispravni proizvodi reklamirani kao neispravni, naplatiti će se provjera ispravnosti 1 radni sat servisa.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 01 3842-505 ili putem e-maila: prodaja@ms-zagreb.hr.

Radno vrijeme servisa/reklamacija: Ponedjeljak-četvrtak: 10:00-15:00

 

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao Prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
 5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,
 7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali Prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio Prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio Prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj  nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Prigovor možete dostaviti u pisanom obliku na adresu: M+S d.o.o., Siverićka 10, 1000 Zagreb radnim danom od 08-15h, u elektroničkom obliku na E-mail: info@ms-zagreb.hr ili osobno u poslovnici.

Svakako Vas molimo da prije podnošenja prigovora kontaktirate niže navedene kontakte.

Za servis i reklamacije obratite se na adresu: : M+S d.o.o., Siverićka 10, 1000 Zagreb radnim danom od 08-15h , telefonom: 01 3842 505 ili e-mail-om servis@ms-zagreb.hr.

Za podršku i rješavanje eventualnih problema u korištenju web trgovine nazovite nas: telefon 01 3842 505 radnim danom od 08-15h ili nam pošaljite e-mail na info@ms-zagreb.hr

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN NA DALJINU

– Kupac može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.
– Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, kupac mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektroničkom poštom (Email).

-Kupac je dužan robu poslati na adresu M+S d.o.o, Siverićka 10, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

– Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana. Povrat novca bit će izvršen na dostavljeni račun kupca ili u slučaju kartičnog plaćanja povrat sredstava na karticu, na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu.
– Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

– Kupac nema pravo na povrat troškova dostave i snosi izravne troškove povrata robe (dostave) i dužan je vratiti robu M+S -u neoštećenu. Dok se roba nalazi u transportu potrošač je odgovoran za poslanu robu sve dok se ista ne preda u posjed M+S d.o.o.
– U slučaju da je roba koju kupac vraća oštećena, nema ili ima oštećenu ambalažu i pipadajući pribor i zbog toga nije za daljnju prodaju M+S d.o.o nije obavezan prihvatiti povrat takve robe.  U slučaju da je robi rukovanjem kupca umanjena vrijednost M+S d.o.o ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća kupcu.

NAPOMENA: M+S d.o.o.  upućuje kupce da prije narudžbe proizvoda, tj. obavljanja same kupnje dobro prouče specifikacije proizvoda, obrate se Prodavatelju za dodatna pojašnjenja i specifikacije proizvoda jer tako će lakše moći odrediti koji proizvod odgovara za njegove potrebe.

 

Primjer obavijesti o raskidu ugovora:

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Za M+S d.o.o., Siverićka 10, 10000 Zagreb, info@gmail.com,
Ja, __________________________________________________     (ime i prezime potrošača)
iz ___________________________________________________     (adresa kupca: mjesto, ulica, br.) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:
______________________________________________________   (upišite naziv artikla)
prema broju računa ili broju web narudžbe ____________________   (upišite broj računa/narudžbe)
primljene dana _____________________ (upišite datum).
U ________________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).
__________________________ Potpis kupca (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. M+S d.o.o dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid ugovora. vratiti potrošaču utvrđenu vrijednost robe, .

Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Dakle, roba za koju nema povrata (temeljem prava na jednostrani raskid) temeljem zakona:

 • Software, u što spadaju i igrice !!!
 • Uređaji kojima su na zahtjev kupca promijenjene specifikacije (sve vrste dodatnih ugradnji, nadogradnje..)
 • Računala, komponente i proizvodi  sastavljeni ili naručeni po želji kupca

 

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovaraju nadležanost stvarno i mjesno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Mogu se koristiti i drugi mehanizmi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pred drugim centrima za mirenje, koja se u okviru svoje nadležnosti, bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova.